Στατιστικά στοιχεία επιτυχόντων

Στα αρχεία που θα βρείτε παρακάτω παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από καταστάσεις του ΥΠΕΠΘ αποτελεσμάτων εισαγωγικών εξετάσεων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα από Λύκεια του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Ορεστιάδας (σε αυτά φοιτούσαν επίσης μαθητές του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Κυπρίνου), ώστε να αποτυπωθεί το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής.

Η αποτύπωση θα αφορά δύο περιόδους. Την περίοδο 2000-2004 και 2005-2009 (οι οποίοι ολοκληρώνουν την φοίτησή τους το 2013)

Επιτυχόντες ανά σχολή εισαγωγής περιόδου 2000-2004

Επιτυχόντες ανά ίδρυμα περιόδου 2000-2004

Στα στοιχεία της περιόδου 2005-2009 περιλαμβάνονται και στοιχεία των Ενιαίων Λυκείων Βύσσας και Δικαίων

Επιτυχόντες ανά σχολή εισαγωγής περιόδου 2005-2009

Επιτυχόντες ανά ίδρυμα περιόδου 2005-2009