Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής της Ορεστιάδας

Από γεωλογικής πλευράς η ευρύτερη πεδιάδα συμπίπτει με ένα από τα τριτογενή βυθίσματα της περιροδοπικής ζώνης. Η περιοχή καλύπτεται σήμερα σε μεγάλο ποσοστό από τις πλειο – πλειστοκαινικές αποθέσεις που έχουν αποτεθεί πάνω στους παλαιότερους ιζηματογενείς σχηματισμούς και στο ημιμεταμορφωμένο υπόβαθρό της. Επίσης, ένα σημαντικό μέρος καλύπτεται από πρόσφατες ποταμοχειμάρριες αποθέσεις που συνθέτουν κυρίως τα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής της Ορεστιάδας.