Ορεινός όγκος

Η  περιοχή ανήκει στο Δήμο Ορεστιάδας και αρμόδιο δασαρχείο για οιεσδήποτε επεμβάσεις σε δασική περιοχή είναι αυτό του Διδυμοτείχου.

Το δάσος καταλαμβάνει έκταση 99,5 km2 και καταλαμβάνει σχεδόν όλη την δυτική πλευρά του Τριγώνου, κοντά στα σύνορα. Βρίσκεται μεταξύ της νοητής γραμμής των οικισμών Πετρωτών Πενταλόφου, Κομάρων, Θεραπειού, Μηλέας και της γραμμής των δυτικών συνόρων με τη Βουλγαρία. Χαρακτηρίζεται από τα υφιστάμενα δάση δρυός, τα άτομα των οποίων, κατά μέσο όρο, έχουν ύψος 12 μέτρα και διάμετρο 20 εκατοστά, και πυκνότητα 35 – 50 άτομα ανά στρέμμα.

Το υπερθαλάσσιο ύψος της περιοχής κυμαίνεται μεταξύ 500 και 170 μέτρων. Στο σύνολό της η επιφάνεια του δάσους είναι επιμήκης, με μέσες κλίσεις 2-11 %, οπότε παρουσιάζει ελαφρά επικλινές έδαφος, κατάλληλο για εγκατάσταση δικτύου μονοπατιών πεζοπορίας, και όχι μόνο.