Σεισμικότητα

Με βάση το σεισμοτεκτονικό χάρτη της Ελλάδας έκδοση ΙΓΜΕ (1989) οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συμμετέχουν στη δομή της διακρίνονται σε ομάδες από Ι έως VI. Η διάκριση γίνεται με βάση την ταχύτητα μετάδοσης Vρ σ’ αυτούς και τη μέση πυκνότητα τους ρ. Στον ίδιο χάρτη δίνονται οι σεισμικοί παράμετροι της ευρύτερης περιοχής που αφορούν τα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σεισμικότητα.