Τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής της Ορεστιάδας

Η περιοχή αποτελεί το βορειότερο τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας. Συνορεύει βόρεια και δυτικά με τη Βουλγαρία, βόρεια και ανατολικά με την Τουρκία, ενώ στα νότια εκτείνεται ο Δήμος Διδυμοτείχου.

Πρόκειται για μία κατά το μεγαλύτερο μέρος της πεδινή περιοχή με ήπιο ανάγλυφο οι εντονότερες εξάρσεις του οποίου σχηματίζουν λόφους που δεν ξεπερνούν τα 150m σε ύψος. Ωστόσο, δυτικά του άξονα Κόμαρα – Πετρωτά το ανάγλυφο παρουσιάζει περισσότερο έντονο χαρακτήρα με σχηματισμό υψωμάτων που φθάνουν τα 650m στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο.

Η ευρύτερη πεδιάδα της Ορεστιάδας διασχίζεται από τους ποταμούς Έβρο και Άρδα. Ο Έβρος αποτελεί το φυσικό σύνορο Ελλάδας – Τουρκίας και εκβάλλει στο Θρακικό πέλαγος.

Η περιοχή λόγω της μεγάλης ποσότητας υπόγειων και επιφανειακών νερών που διαθέτει και της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνει παρουσιάζει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για μια πιο ορθολογική εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού της. Στο χάρτη που ακολουθεί φαίνεται το ανάγλυφο της περιοχής.

Topografeia