Χλωρίδα – Πανίδα

Φυτοκοινωνιολογικά η περιοχή ανήκει στην υποζώνη των ξηροφύλλων φυλλοβόλων δασών (Quercion confertae) της παραμεσογειακής ζώνης (Quercetalia pubescentis). Σήμερα στο ευρύτερο περιβάλλον της πόλης είναι έντονη η ανθρωπογενής επίδραση, καθώς όλες οι εκτάσεις έχουν διαμορφωθεί σε οικιστική και γεωργική γη. Από τα δρυοδάση που υπήρχαν στην περιοχή παραμένουν μόνο απομεινάρια σε υποβαθμισμένη πρεμνοφυή μορφή. Παρόχθια βλάστηση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χλωρίδα – Πανίδα.