Υδατικοί πόροι στην περιοχή

Στην Ελλάδα πάνω από το 30% των καλλιεργήσιμων εδαφών έχουν χάσει την παραγωγικότητά τους εξαιτίας της συνεχιζόμενης μείωσης και της ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών πόρων. Οι ταμιευτήρες επιφανειακού νερού εξαντλούνται, ενώ η στάθμη των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων διαρκώς υποχωρεί σε ανησυχητικά επίπεδα. Σήμερα με την εντατικοποίηση και αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στην ελληνική ύπαιθρο και την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Υδατικοί πόροι στην περιοχή.