Διαχείριση αποβλήτων

Ανακύκλωση χαρτιού χαρτονιού στο Δήμο Ορεστιάδας. Εισήγηση εφαρμογής του προγράμματος για τα σχολεία Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ Ορεστιάδας 12-10-2015 Περιφερειακός Σχεδιασμός Απορριμάτων Εκτίμηση Γενικών Επιπτώσεων και Κόστους Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων