Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ