Α03 – Υλικά για σύγκριση

A3 Υλικά για σύγκριση

Παρατήρησε, άγγιξε, σύγκρινε τα έξι ζεύγη επιφανειών πανομοιότυπης εμφάνισης και διαφορετικού υλικού. Μάντεψε ποιο είναι το φυσικό και ποιο το συνθετικό υλικό του κάθε ζεύγους. Τελικά, μπορείς να ξεχωρίσεις ένα διαφανές γυαλί από ένα πλαστικό;