Α04 – Αναγνώρισε αγγίζοντας

A4 Αναγνώρισε αγγίζοντας

Κάθε υλικό χαρακτηρίζεται από διαφορετικές ιδιότητες, που μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε αγγίζοντάς το. Πίσω από έναν τοίχο έχουν τοποθετηθεί 5 δείγματα διαφορετικών υλικών ίδιου σχήματος. Πέρασε το χέρι σου από την οπή, άγγιξε ένα δείγμα και μάντεψε από τι υλικό είναι φτιαγμένο. Τι παρατηρείς;