Α05 – Οι καταστάσεις της ύλης

A5 Οι καταστάσεις της ύλης

Η ύλη βρίσκεται κυρίως σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις: στερεή, υγρή και αέρια. Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, η κινητικότητα των μορίων και στις τρεις καταστάσεις εντείνεται. Το έκθεμα αποτελείται από 3 διαφορετικές οθόνες, μία για κάθε κατάσταση της ύλης. Με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού, παρατήρησε στην κάθε οθόνη τη μεταβολή της κίνησης των μορίων, καθώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία.