Α10 – Γυαλιά που φιλτράρουν

A10 Γυαλιά που φιλτράρουν

Με το έκθεμα αυτό θα μετρήσουμε την απορροφητικότητα διαφόρων γυαλιών. Το πείραμα έχει δύο στάδια: Αρχικά, χρησιμοποίησε τα γυαλιά (φίλτρα) που υπάρχουν στη διάταξη, και παρατήρησε ποιο και πόσο μέρος του φωτός απορροφούν. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε τα γυαλιά σου και παρατήρησε πόσο απορροφητικά είναι και πόσο σε προστατεύουν από τις υπεριώδεις ακτίνες του Ήλιου.