Α11 – Μαγνητισμός

A11 Μαγνητισμός

Πειραματίσου με τις δύο διατάξεις αυτού του εκθέματος και μάθε περισσότερα για το φαινόμενο του μαγνητισμού. Στην πρώτη διάταξη, περιστρέφοντας τον κίτρινο δίσκο, ο οποίος περιέχει δείγματα από διαφορετικά υλικά, μπορείς να παρατηρήσεις ποια υλικά έλκει ο μαγνήτης. Στη δεύτερη, κατασκεύασε το δικό σου μαγνητικό γλυπτό, χρησιμοποιώντας τα μεταλλικά υλικά που διατίθενται.