Α13 – Ηλεκτρική αγωγιμότητα

A13 Ηλεκτρική αγωγιμότητα

H ευκολία ή δυσκολία κίνησης των ηλεκτρονίων μέσα σε ένα υλικό μετριέται με την ηλεκτρική αγωγιμότητα. Όταν τα ηλεκτρόνια δεν μπορούν να μετακινηθούν, η αγωγιμότητα είναι μηδενική, οπότε το υλικό λέγεται μονωτής. Διαφορετικά, το υλικό λέγεται αγωγός. Έλεγξε την αγωγιμότητα των δειγμάτων με τη συσκευή μέτρησης, συμπλήρωσε το κύκλωμα με τους καλύτερους αγωγούς και κάνε τον δίσκο να περιστρέφεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.