Α14 – Τζάμι με υγρούς κρυστάλλους

A14 Τζάμι με υγρούς κρυστάλλους

Σκοπός του εκθέματος είναι να δείξει μία από τις πιο εντυπωσιακές ιδιότητες των σύγχρονων υλικών. Για να την παρατηρήσεις, στάσου μπροστά στο αδιαφανές παράθυρο. Σύνδεσε τα δύο ηλεκτρόδια με τέτοιο τρόπο, ώστε να κλείσει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και να περάσει ηλεκτρικό ρεύμα από τα ηλεκτρόδια που είναι συνδεδεμένα στο παράθυρο των υγρών κρυστάλλων. Παρατήρησε τι συμβαίνει μετά από ελάχιστο χρόνο από τη διέλευση του ρεύματος.