Γ01 – Οι κλίμακες της ζωής

Γ1 Οι κλίμακες της ζωής

Κατανόησε, με ένα απλό σχεδιάγραμμα, την τεράστια κλίμακα που καταλαμβάνουν τα μεγέθη των ζωντανών οργανισμών και τα συστατικά τους. Μέσω της παρουσίασης, οπτικοποιείς την κλίμακα των μεγεθών της ζωής και μαθαίνεις πώς είναι δυνατή η παρατήρηση αυτών των οργανισμών ανάλογα με το μέγεθός τους.

Μέτρο (m), εκατομμυριοστό του μέτρου (μm), δισεκατομμυριοστό του μέτρου (nm).