Γ03 – Πορτρέτα κυττάρων

Γ3 Πορτρέτα κυττάρων

Όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται, ο άνθρωπος έχει περίπου 200 διαφορετικά είδη κυττάρων, το καθένα από τα οποία επιτελεί μια διαφορετική λειτουργία μέσα στον οργανισμό. Μέσω μιας οπτικής παρουσίασης διαφορετικών τύπων κυττάρων του ανθρώπινου σώματος, παρατήρησε κύτταρα και σύγκρινε το μέγεθος, αλλά και το σχήμα τους.