Γ05 – Ταξίδι στην καρδιά του κυττάρου

Γ5 Ταξίδι στην καρδιά του κυττάρου

Τι κοινό έχουν τα κύτταρα της ντομάτας, της καρδιάς, οι νευρώνες και τα ωάρια; Παρά την ποικιλία στη μορφή, στο μέγεθος και στη λειτουργία, όλα τα κύτταρα χαρακτηρίζονται από τα ίδια βασικά στοιχεία και την ίδια οργάνωση. Παρακολούθησε την οπτικοακουστική εφαρμογή και ανακάλυψε τον εσωτερικό κόσμο των κυττάρων.