Γ06 – Τα νημάτια του DNA

Γ6 Τα νημάτια του DNA

Ξεδίπλωσε κάθε νήμα για να βρεις το πραγματικό μήκος του DNA που περιέχεται σε κάθε κύτταρο του ανθρώπου, του αμπελιού και του ψαριού-ζέμπρα. Γνώριζες ότι αν το DNA ενός ανθρώπινου κυττάρου δεν ήταν συσπειρωμένο, θα έφτανε τα δύο μέτρα σε μήκος; Το έκθεμα αυτό μας βοηθά να αντιληφθούμε το μήκος του DNA, το οποίο βρίσκεται συσπειρωμένο στους πυρήνες των κυττάρων των διαφόρων ειδών.