Γ07 – Από το DNA στα χρωμοσώματα

Γ7 Από το DNA στα χρωμοσώματα

Κάθε μόριο DNA συσπειρώνεται και πακετάρεται με τη βοήθεια πρωτεϊνών σε διαφορετικό βαθμό στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Το μόριο του DNA μπορεί να τυλιχθεί μέσα στο κύτταρο, όπως ένα λάστιχο. Τύλιξε με τη βοήθεια ενός περιστρεφόμενου δίσκου ένα ελαστικό σκοινί. Παρατήρησε στην οθόνη πώς συσπειρώνεται το DNA μέσα στο κύτταρο και ανακάλυψε τις διαφορετικές μορφές του γενετικού υλικού κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κυττάρου. Τι παρατηρείς;