Γ09 – Η διπλή έλικα

Γ9 Η διπλή έλικα

Σε όλα τα είδη, το μόριο του DNA σχηματίζεται από δύο αλυσίδες (ή κλώνους), περιελιγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν μια δεξιόστροφη έλικα. Προσπάθησε να συνθέσεις τη διπλή έλικα του DNA, χρησιμοποιώντας το μοντέλο αυτό. Διάλεξε τις σωστές συμπληρωματικές βάσεις, οι οποίες θα ταιριάζουν με τις βάσεις στο μοντέλο, ώστε να συμπληρωθεί σωστά η έλικα.