Γ10 – Από το ωάριο στον άνθρωπο

Γ10 Από το ωάριο στον άνθρωπο

Αμέσως μετά τη γονιμοποίηση του ωαρίου από ένα σπερματοζωάριο, το ζυγωτό, δηλαδή το πρώτο κύτταρο που προκύπτει, αρχίζει να διαιρείται, πρώτα σε 2 και έπειτα σε 4, 8, 16 κύτταρα. Μέχρι το στάδιο των 16 κυττάρων, τα κύτταρα παραμένουν απαράλλακτα μεταξύ τους. Στη συνέχεια αρχίζουν να διαφοροποιούνται και να εξειδικεύονται, ενώ διαιρούνται και αυξάνονται σε αριθμό: 32, έπειτα 64 κ.λπ. Μέσα από μια σειρά ταινιών, μάθε για το «πρώτο ταξίδι του ανθρώπου», από την κοιλιά στον έξω κόσμο.