Γ12 – Γενετικά τροποποιημένη ντομάτα

Γ12 Γενετικά τροποποιημένη ντομάτα

Ένας οργανισμός ονομάζεται γενετικά τροποποιημένος όταν το γενετικό του υλικό έχει τροποποιηθεί με εργαστηριακές τεχνικές γενετικής μηχανικής. Με τη βοήθεια ενός απλού περιστρεφόμενου δίσκου μπορείς να μάθεις για τις εργαστηριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη γενετική τροποποίηση ενός φυτικού οργανισμού. Διάλεξε μία από τις τρεις κάρτες της διάταξης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν γονίδια, και τοποθέτησέ την στον δίσκο. Περίστρεψε τον δίσκο, ώστε να γνωρίσεις τα βήματα για τη δημιουργία ενός γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Τι παρατηρείς;