Γ20 – Οικογενειακές φωτογραφίες

Γ20 Οικογενειακές φωτογραφίες

Ποιος είναι ο μηχανισμός κληρονόμησης των γενετικών ασθενειών; Το γενεαλογικό δέντρο είναι μια διαγραμματική απεικόνιση των μελών μιας οικογένειας για πολλές γενιές, με τη μελέτη του οποίου μπορούμε να καθορίσουμε τον τρόπο κληρονόμησης ενός χαρακτηριστικού (ή ασθένειας). Με τη βοήθεια ενός πρωτότυπου διαδραστικού γενεαλογικού δέντρου, μάθε με ευχάριστο τρόπο τους δρόμους μεταβίβασης των γενετικών χαρακτηριστικών. Τι παρατηρείς;