Γ21 – Γενετική διάγνωση

Γ21 Γενετική διάγνωση

Ένα εργαλείο μελέτης του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι τα βιοτσίπ. Παρατήρησε από κοντά βιοτσίπ, τα οποία δημιουργήθηκαν πρόσφατα και χρησιμοποιούνται στην ιατρική έρευνα, αλλά και στη διάγνωση ασθενειών. Τα βιοτσίπ αποτελούν μικρά εργαλεία διάγνωσης και ανάλυσης. Μεταξύ άλλων, είναι ικανά να ανιχνεύουν τμήματα γενετικού υλικού που σχετίζονται με γενετικές ασθένειες και μεταλλάξεις που συμβαίνουν στο γενετικό μας υλικό και σχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου.