Β06 – Παίξε με το φως

Β6 Παίξε με το φως

Γνώριζες ότι το λευκό φως μπορεί να δημιουργηθεί με τη σύνθεση του φωτός των τριών φωτεινών πηγών, κόκκινο, μπλε και πράσινο; Μέσω μιας πρωτότυπης εφαρμογής, προσπάθησε να παράξεις λευκό φως ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Άλλαξε το χρώμα των αντικειμένων, βάζοντας τα χρωματιστά φίλτρα και τις μάσκες μπροστά από τις φωτεινές πηγές. Μελέτησε τα αποτελέσματα και διασκέδασε παράγοντας χρώματα! Προσανατόλισε την αριστερή φωτεινή πηγή, έτσι ώστε η δέσμη να διέλθει από τη σχισμή, τον φακό και το πρίσμα. Τι βλέπεις στην οθόνη;