Β09 – Δύο πουλιά και ένα κλουβί

Β9 Δύο πουλιά και ένα κλουβί

Κοίτα για αρκετή ώρα (10 δευτερόλεπτα) το κόκκινο πουλί που είναι ζωγραφισμένο πάνω στο χαρτόνι, και έπειτα στρέψε ξαφνικά το βλέμμα σου στο άδειο κλουβί που είναι ζωγραφισμένο πάνω στο άσπρο χαρτόνι. Τι παρατηρείς;

Κάνε το ίδιο και για το πράσινο πουλί. Τι παρατηρείς;