Β10 – Η αντίληψη των χρωμάτων

Β10 Η αντίληψη των χρωμάτων

Το χρώμα ενός αντικειμένου δεν είναι ποτέ απομονωμένο. Ένα χρωματιστό σχήμα μπορεί να φαίνεται διαφορετικό, ανάλογα με τα χρώματα που το περιβάλλουν. Η διάταξη αυτή έχει σκοπό να δείξει την επίδραση του περιβάλλοντος στη χρωματική μας αντίληψη. Πραγματοποίησε μια σειρά από οπτικά πειράματα και ανακάλυψε την αντίθεση της φωτεινότητας, τις αντιθέσεις χρωμάτων, και μάθε πώς μπορεί να γίνει αντιληπτή η πάθηση της αχρωματοψίας.