Β11 – Εξερευνώντας το μάτι

Β11 Εξερευνώντας το μάτι

Βλέπουμε με τα μάτια ή με τον εγκέφαλο; Με τη βοήθεια του ομοιώματος, αλλά και της οπτικοακουστικής παρουσίασης, μάθε περισσότερα για την ανατομία και τη λειτουργία του ματιού. Έπειτα, παρατήρησε την κόρη του ματιού σου στον σωλήνα και έλεγξε πώς αυτή διαστέλλεται και συστέλλεται καθώς μεταβάλλεις την ένταση του φωτός.