Β13 – Πιο σιγά, πιο δυνατά

Β13 Πιο σιγά, πιο δυνατά

Ο ήχος, ανάλογα με την έντασή του, μπορεί να γίνει επικίνδυνος για τον άνθρωπο. Σκοπός του εκθέματος είναι να μελετηθεί η ικανότητα του καθενός μας να εντοπίζει με ακρίβεια την ένταση ενός ήχου. Φόρεσε τα ακουστικά και άκουσε ήχους διαφορετικής έντασης. Προσπάθησε να θυμηθείς και να μαντέψεις ακριβώς την ένταση των ήχων που άκουσες. Πόσο ακριβής ήταν η εκτίμησή σου;