Β17 – Η μετατροπή του ήχου

Β17 Η μετατροπή του ήχου

Οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπου οι μορφοποιημένοι ήχοι αυξάνουν την ρεαλιστικότητα της εικόνας, είναι μία μόνο από τις πολυάριθμες εφαρμογές μετατροπής ήχων. Το έκθεμα, μέσα από το παιχνίδι, μας βοηθά να κατανοήσουμε τη μορφοποίηση των ήχων, ακούγοντας είτε τη δική μας φωνή είτε τους τρεις προσφερόμενους ήχους του εκθέματος, με κάποια επεξεργασία ή (και) σε ένα σύνθετο περιβάλλον.