Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας

Λαογραφικό Μουσείο: Εδώ ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται με την πρώτη ματιά, όλη την πνευματικότητα, όχι μόνο της Ορεστιαδίτικης, αλλά και όλης της Θρακιώτικης παράδοσης που δείχνει πόσο υγιείς είναι οι ρίζες και πόσο θαλερό το δένδρο του πνευματικού κόσμου, “του πάντοτε αρχαίου και πάντοτε νέου”, που είναι από τη φύση του προορισμένο για όλους τους μελλούμενος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας.