Πρόγραμμα Επισιτισμού (ΤΕΒΑ)

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, ακολουθείται παράλληλα με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων και υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας.

Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ είναι άποροι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με τα εισοδηματικά τους κριτήρια. Οι υλικές στερήσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τα συνοδευτικά μέτρα έχουν σχεδιαστεί, ώστε να ανταποκρίνονται στη μείωση των στερήσεων που εντοπίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ στις σχετικές έρευνες για το φτωχό πληθυσμό καθώς και για να συμβάλλουν στην ομαλή κοινωνική επανένταξή τους.

Το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους- με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η Κοινωνική Σύμπραξη «Συνοχή» Π.Ε. Έβρου αποτελείται από 9 Εταίρους και 2 άτυπα συνεργαζόμενα δίκτυα.

Ο Δήμος Ορεστιάδας έχει ορισθεί  ως Επικεφαλής Εταίρος και από τον Ιανουάριο του 2017 έχει ξεκινήσει οργανωμένες μηνιαίες διανομές, εξυπηρετώντας σε 5 Σημεία Διανομής  περίπου 1200 ωφελούμενους, ενώ παράλληλα με τις διανομές υλοποιούνται και συνοδευτικά μέτρα.

 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαρασλή Αναστασία
Τηλ. 2552350015
Fax: 2552350018
email:marasli_a2000@yahoo.com>

Δελτίο Τύπου ΤΕΒΑ για διανομή τροφίμων 14 και 15.12.2022

Δελτίο Τύπου ΤΕΒΑ για διανομή τροφίμων 15.11.2022

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – ΤΕΒΑ

Έκθεση πεπραγμένων

Επιδόματα Πρόνοιας για άπορα κι ανασφάλιστα ΑΜΕΑ κι άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Δράσεις

Η Γυμναστική βοηθάει την ψυχική υγεία