Εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα