Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση λευκών ψηφοδελτίων και την παράδοση ψηφοδελτίων από τα πολιτικά κόμματα