Παραδοτέο T2.2.1 Θεματικά Εργαστήρια

Στη διάρκεια υλοποίησης του έργου GreeTHiS οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν τρία θεματικά εργαστήρια με στόχο την ανάδειξη αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για την περιοχή, μέσα από την διαδραστική συνεργασία του Δήμου Ορεστιάδας με εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων αλλά και πολιτών.

Το πρώτο εργαστήριο υλοποιήθηκε με τη φυσική παρουσία συμμετεχόντων, ενώ το δεύτερο και το τρίτο, εξαιτίας των μέτρων απαγόρευσης σχετικά με την υλοποίηση δράσεων λόγω Covid-19.

Το πρώτο εργαστήριο είχε θέμα «Διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου με στόχο την ενδυνάμωση του τουρισμού».

Το δεύτερο εργαστήριο είχε θέμα «Η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά στην Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ».

Το τρίτο εργαστήριο είχε θέμα «Ο Πράσινος Τουρισμός ως προτεραιότητα στην ατζέντα των βιώσιμων πόλεων».