Παραδοτέο T2.3.1 – Επιτόπιες Επισκέψεις

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GreeTHiS υλοποιήθηκε μια επιτόπια επίσκεψη στον χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου Καραθεοδωρή στη Νέα Βύσσα, ώστε να γίνει γνωστός ο χώρος όπου μεταγενέστερα, και με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για τη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020, τοποθετήθηκε νέος εξοπλισμός αλλά και δημιουργήθηκε το Ψηφιακό Μουσείο για την Οικογένεια Καραθεοδωρή.

Οι δυο άλλες -αρχικά προβλεπόμενες- επιτόπιες επισκέψεις μετατράπηκαν σε Ψηφιακή Ξενάγηση (βλ. παραδοτέο C.5.4), με την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος.

Το νέο Εκθεσιακό Κέντρο Καραθεοδωρή και το Ψηφιακό Μουσείο στη Νέα Βύσσα είναι επισκέψιμα από κάθε ενδιαφερόμενο.