Παραδοτέο T2.3.2 – Κοινή Έκθεση για τις Επιτόπιες Επισκέψεις των εταίρων του έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GreeTHiS, ο Δήμος Ορεστιάδας συνέλεξε το παραδοτέο υλικό όλων των εταίρων από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία σχετικά με την υλοποίηση των επιτόπιων επισκέψεων στην κάθε περιοχή και δημιούργησε την κοινή έκθεση που τις παρουσιάζει.

Παραδοτέο DT2.3.2_Site_Visits_Report_final