Παραδοτέο T3.1.1 – Επισκέψεις μελέτης σε κάθε χώρα εταίρο

Όλοι οι εταίροι υλοποίησαν επισκέψεις μελέτης στη χώρα τους με στόχο την ανάδειξη υποδομών και πρωτοβουλιών που συνδράμουν τη στρατηγική του καθενός για την ανάπτυξη του πράσινου τουρισμού.

Ο Δήμος Ορεστιάδας υλοποίησε την επίσκεψη μελέτης στις 18 Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τελικού Συνεδρίου και του Πράσινου Σαββατοκύριακού.

Το σημείο που μελετήθηκε από τους συμμετέχοντες του τελικού συνεδρίου, ήταν το Εκθεσιακό Κέντρο Καραθεοδωρή στη Νέα Βύσσα, στη σύγχρονη -πια- μορφή του.