Ενημέρωση

Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

Με τη μελέτη αυτή θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή κτιρίου, που θα στεγάσει το 8ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας, σε ιδιόκτητο οικόπεδο στο ΟΤ ΚΦ 535 εμβαδού 1.505,75 Μ2 στη Δυτική πλευρά της πόλης.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά την κατασκευή ισόγειου κεραμοσκεπούς  κτιρίου 509,66 Μ2.

Στη χωροθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο εξασφαλίστηκε κατάλληλος αύλειος χώρος, πρόσβαση στο κτίριο από δύο πλευρές του οικοπέδου και πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου από 2 (δύο) κύριες και 1 (μία) βοηθητικές εισόδους. Εξασφαλίστηκε ο καλός Νότιος φωτισμός των αιθουσών εργασίας και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, και η ιδιωτικότητα του αύλειου χώρου με κατάλληλη περίφραξη και φυτεύσεις.

(περισσότερα…)

Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Στέρνας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται ο σχεδιασμός του υπογείου δικτύου άρδευσης από πλαστικούς σωλήνες, το οποίο θα αντικαταστήσει το εξωτερικό δίκτυο χαλυβδοσωλήνων, των γεωτρήσεων του αγροκτήματος Στέρνας του ΓΟΕΒ.

(περισσότερα…)

Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων

Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

 

1. Σκοπός – στόχοι – κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Με τον Ν3852/2010 (ΦΕΚΑ/87/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» επιχειρείται ο συνολικός επανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

(περισσότερα…)

Οδική σύνδεση δημοτικών διαμερισμάτων Βάλτου Αμπελάκια

Με την παρούσα δράση επιτυγχάνεται η βελτίωση βατότητας του δρόμου που συνδέει τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Ορεστιάδας: Βάλτο – Αμπελάκια. Ο υφιστάμενος δρόμος είναι διαμορφωμένος με αμμοχάλικο και βρίσκεται σε κακή κατάσταση.

(περισσότερα…)

Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Ορεστιάδας

Με την παρούσα πρόταση ο Δήμος Ορεστιάδας έχει ως στόχο να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των ειδικών εκπαιδευτηρίων που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του, όπως αυτό προβλέπεται από το νόμο 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και το Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

(περισσότερα…)

Προσθήκη πτέρυγας αιθουσών και εργαστηρίων στο λιθόκτιστο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας

Με την παρούσα πρόταση θα πραγματοποιηθεί η προσθήκη πτέρυγας αιθουσών και εργαστηρίων στο λιθόκτιστο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας. Συγκεκριμένα το έργο αφορά την κατασκευή διώροφου κτιρίου με υπόγειο στα οποία θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

(περισσότερα…)

Υπηρεσία Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Έργων του Δήμου Ορεστιάδας ενταγμένων στο ΕΣΠΑ

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας για δράσεις που υλοποιούνται από το Δήμο Ορεστιάδας και απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό. Έργα ενταγμένα: στο ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης:

(περισσότερα…)

Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Βορείου Έβρου

Δελτίο τύπου λήξης προγράμματος

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Διοργάνωσης Συνεδρίου για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή του Βορείου Έβρου

Εκπαιδευτικό ταξίδι στη Γερμανία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιχειρήσεις του Βορείου Έβρου

Δελτίο τύπου έναρξης Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης

Περίληψη πρόσκλησης οφελούμενων

Πρόσκληση οφελούμενων

Έντυπο αίτησης σε μορφή MS Word

Έντυπο αίτησης σε μορφή PDF

Οδηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου αίτησης συμμετοχής

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»

 

Το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΤΕΠ ΑΝΑΔ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 στοχεύει αφενός στην αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της χώρας και αφετέρου στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

(περισσότερα…)