Ενημέρωση

Χορήγηση αντιτύπων εκλογικών καταλόγων

ΧΟΡΗΣΗΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

 

Σύμφωνα με το ΠΔ 26/2012 άρθ. 23 παρ. 2 «Αντίτυπα εκλογικών καταλόγων, μπορούν να διατίθενται με την καταβολή αντιτίμου υπέρ του Δημοσίου, που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, σε βουλευτές, ευρωβουλευτές, υποψηφίους βουλευτές ή υποψήφιους στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και μόνο για τις εκλογικές περιφέρειες, τις Περιφέρειες ή τους Δήμους όπου έχουν εκλεγεί ή είναι υποψήφιοι».

Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εκλογικούς καταλόγου θα πρέπει να απευθύνονται στη

Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών,

στα τηλέφωνα:

213 136 1143

213 136 1009 και

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

te.ekloges@ypes.gr

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019

ΑΔΑ: ΩΒΝ17ΛΒ-9ΦΝ

Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα, ψηφοφορία αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και γραμματείς εφορευτικών επιτροπών κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019

Διαβάστε αναλυτικά