14η Συνάντηση των απανταχού Ορεστιαδιτών και φίλων

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

14η Συνάντηση των απανταχού Ορεστιαδιτών και φίλων.

Διοργάνωση: Σύλλογος Απογόνων Καραγατσιανών και Αδριανουπολιτών «Η Ορεστιάδα».