Αναβίωση εθίμου «Μπομποσιάρης»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Τοπική Κοινότητα Νέου Χειμωνίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Ν. Χειμωνίου «Τα Ζαλουφιώτικα»: Αναβίωση εθίμου «Μπομποσιάρης»