Αναβίωση παραδοσιακού εθίμου «Μπομποσιάρης»,

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Αναβίωση παραδοσιακού εθίμου «Μπομποσιάρης», με συμβολισμό τη φυγή στην Αίγυπτο, του Ιωσήφ και της Μαρίας. Διοργάνωση: Τοπική Κοινότητα, Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Χειμωνίου “Τα Ζαλουφιώτικα”.