Αναβίωση του εθίμου “Μπέης” στη Λεπτή

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Αναβίωση του εθίμου “Μπέης” από τον Εθελοντικό Αιμοδοτικό Σύλλογο Λεπτής “Άγιος Σπυρίδων”