Δειγματοληψία Μυελού των Οστών

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

18:30-20:30

Δειγματοληψία Μυελού των Οστών, από την κινητή μονάδα αιμοληψιών και καταγραφής δοτών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου «Η αγάπη πάει παντού».