Συλλογή παιχνιδιών από τα παιδιά του Κολυμβητικού Ομίλου Ν. Ορεστιάδας ‘’ΝΗΡΕΑΣ’’

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Συλλογή παιχνιδιών από τα παιδιά του Κολυμβητικού Ομίλου Ν. Ορεστιάδας ‘’ΝΗΡΕΑΣ’’ για τη διάθεση τους σε ευπαθείς οικογένειες της πόλης μας.