Έκθεση από το τμήμα Πηλοπλαστικής της ΔΗΚΕΠΑΟ

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Έκθεση από το τμήμα Πηλοπλαστικής της ΔΗΚΕΠΑΟ.