Έκθεση και απονομή βραβείων των Έργων Ζωγραφικής και των Αγγελοφωτινών Παραμυθιών

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

Έκθεση και απονομή βραβείων των Έργων Ζωγραφικής και των Αγγελοφωτινών Παραμυθιών, όπως προέκυψαν από τους διαγωνισμούς.